Profesionālā izglītība un kursi

Profesionālā tālākizglītība

Lietvedis

uzsākam 16.janvārī nodarbības tiešsaistē otrdienās no 18.00-21.00

Programmēšanas tehniķis

Vēl var paspēt pieteikties! Mācības otrdienās no 18.00-21.00

Aprūpētājs

no 24.oktobra otrdienās no 18.00-21.00

Profesionālā pilnveide

Digitālo prasmju programmas
Uzņēmējdarbības programmas
Aprūpe
Bērnu aprūpes pamati

Nodarbības tiešsaistē no 24. oktobra trešdienās no plkst.19.00-21.30

Citi kursi un meistarklases