Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālā vidē
512 EUR
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 54 stundas un e-vidē 106 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 483 01 3
  • P_4527

Programmas mērķis:

Attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai komandas vadīšanai digitālā vidē. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras vēlas pilnveidot līdzšinējās, kā arī apgūt jaunas zināšanas par komunikācijas un sadarbības prasmju pilnveidošanu komandas veidošanā un vadīšanā digitālā vidē.  Apgūstot izglītības programmu persona būs pilnveidojusi savas prasmes veidot, motivēt komandu digitālajā vidē, izprast komandas vajadzības un izvēlēties atbilstošākās vadības un motivēšanas metodes. Spēja noteikt un plānot mērķus, risināt problēmas, apzināties komandas resursus.  
Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Komandas vadīšanas ABC digitālā vidē - 88 stundas
  • Digitālās tehnoloģijas un digitālie rīki komandas vadīšanai un komunikācijai - 70 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums - 2 stundas

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā. 

Mārcis GaliņšMārcis Galiņš

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk