NVA Kursi

Atveseļošanas fonda projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 

Kursi strādājošiem

Apmācības strādājošiem (mūžizglītība) ar kuponu metodi, BEZMAKSAS

Angļu valoda

Mācību nodarbības un interaktīvie mācību materiāli tiešsaistē balstīti uz Eiropas Padomes Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvei. Apgūsti aktuālo valodu pasaulē!

Digitālās prasmes

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste: 

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 

Angļu valoda

Digitālās prasmes

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk