Pedagogu kursi

Augsti kvalificēti pedagogu tālākizglītības kursi

Visiem pedagogiem

Izglītības iestāžu vadībai

Audzināšanas kursi

Sadarbība ar vecākiem un ģimeni

veblekcija 7. decembrī plkst. 10:00-15:00

Audzināšanas pieejas

veblekcija 2. janvārī plkst. 10:00-14:00

Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa

veblekcija 21. novembris plkst. 10:00-14:00

Pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem

Sporta skolotājiem un treneriem