Pedagogu kursi

Augsti kvalificēti pedagogu tālākizglītības kursi

Visiem pedagogiem

Digitālā satura veidošana un izmantošana mācību procesā

Tiešsaistes lekcija 23. un 24. aprīlī plkst. 15:00-18:00

Radošas pedagoģiskās darbības veicināšana

Tiešsaistes lekcija 4. jūnijā plkst. 10.00-14:00

Bērnu tiesību aizsardzība

Tiešsaistes lekcija 15. maijā plkst.10:00-14:00

Labvēlīgas mācību vides psiholoģija

Tiešsaistes lekcija 23. maijā plkst. 10:00-15:00

Savstarpējā stundu vērošana skolotāju profesionālisma pilnveidei un atbalstam

Tiešsaistes lekcija 17. jūnijā plkst. 13.00 - 17.00

Googles rīku efektīva pielietošana mācību procesā

Tiešsaistes lekcija 27.un 28. augustā plkst. 15:00-18:00

Rīka Canva izmantošana mūsdienīgam mācību saturam

Tiešsaistes lekcija 15. maijā plkst. 9.00 - 13.00

Mākslīgā intelekta rīki

Tiešsaistes nodarbības 8., 14., un 15. maijā 16.00-19.00

Konfliktu konstatēšana un vadīšana mobinga mazināšanai

Tiešsaistes nodarbība 7. jūnijā plkst.13.00 -18.00

Izglītības iestāžu vadībai

Normatīvo aktu piemērošana izglītības programmu īstenošanā

Tiešsaistes lekcija 23. un 25. aprīlī 14.00-18.00

Akreditācijas pieejas

Tiešsaistes lekcija plānota maijā

Rezultatīva pārmaiņu vadība izglītības iestādē

Tiešsaistes lekcija 24. aprīlī no 10.00 - 15.00

Audzināšanas kursi

Sadarbība ar vecākiem un ģimeni

Tiešsaistes lekcija 21. maijā plkst. 10:00-14:00

Audzināšanas pieejas

Tiešsaistes lekcija 7. maijā plkst. 10:00-14:00

Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa

Tiešsaistes lekcija 14. maijā plkst. 10:00-14:00

Audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā

Tiešsaistes lekcija 25.aprīlī plkst. 13:00-17:00

Pirmsskolas un pamatskolas pedagogiem

Sporta skolotājiem un treneriem

E-kursi

Noklausies sev ērtā laikā un vietā: izvēlies e-kursu!

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk