Mākslīgā intelekta rīki

24 stundas
Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem. 
Programmas ietvaros notiks teorētiskās un praktiskās nodarbības par mākslīgā intelekta rīku (ChatGPT, MagicSchool AI, u.c.) efektīvu izmantošanu mācību procesā. uzskatāmi parādot kā MI rīki var palīdzēt pedagogiem mācību procesā. 
31.01.2024. saskaņojuma Nr. RIMCK-24-017
Kursa cena 49 EUR+PVN
Programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot digitālo mācību saturu, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. 
1. Iepazīties jaunākajās MI tendencēs izglītības jomā
2. Apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par MI rīkiem 
3. Spēja  efektīvi pielietot MI rīkus mācību procesā 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā 

Mārcis GaliņšMārcis Galiņš

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk