Par centru

Patstāvīgais mācību darbs tālmācībā lieliski sagatavo cilvēku prasmei iekļaut savā ikdienas dzīves ritmā spēju mācīties, vienlaikus padarot dzīvi radošu, interesantu un piepildītu.
VĪZIJA: kļūt par atpazīstamu, populāru un progresīvu profesionālās tālākizglītības iestādi, kura nodrošina kvalitatīvu neklātienes un tālmācības izglītību atbilstoši jaunākajām tendencēm. Tālmācībai izmantot visas moderno tehnoloģiju iespējas, lai nodrošinātu izglītojamos ar nepieciešamajām prasmēm patstāvīgi mācīties, attīstīt vēlmi turpināt izglītību, nodrošinot konkurētspēju mainīgajā darba tirgū.
VĪZIJA par izglītojamo: Izglītojamie tiecas iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot savu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos. Daudzveidīgs izglītošanas process cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Starptautiskā sadarbība un dalība projektos

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". ETC startē jau kopš 4.kārtas 
Nodarbinātības valsts aģentūra
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 
Biedrība Latviesi.com 
Biedrības Latviesi.com darbības mērķis ir sakaru attīstīšana un veicināšana starp latviešiem pasaulē, lai, izmantojot mūsu medija veidotos publicitātes kanālus, iesaisītu Latvijas diasporu un mobilos pilsoņus vienotā darbā Latvijai un saviem dzimtajiem novadiem un pilsētām! Īpašu uzsvaru liekot uz pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalību, kā arī izglītības un kultūras veicināšanu.

Iestādes dokumenti

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi:

ETC_personas_datu_apstrades_aizsardzibas_noteikumi.pdf Lejupieladēt

Iekšējās kārtības noteikumi:

Ieksejas_kartibas_noteikumi.doc Lejupieladēt

Uzņemšanas un atskaitīšana profesionālās pilnveides izglītības programmā:

Uznemsanas_ atskaitisanas_noteikumi_prof_pilnveide.pdf Lejupieladēt

Uzņemšanas un atskaitīšana profesionālās tālākizglītības programmā:

Uznemsanas_ atskaitisanas_noteikumi_prof_talaizglitiba.pdf Lejupieladēt

Neformālās izglītības programmu īstenošanas kārtība:

Neformalas_izglitibas_istenosana.docx Lejupieladēt

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk