Rezultatīva pārmaiņu vadība izglītības iestādē

8 stundas
Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu direktoriem, direktoru vietniekiem un izglītības speciālistiem, personāla vadītājiem, speciālistiem, kuri atbildīgi par izglītības iestādes stratēģijas izstrādāšanu. 
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē. Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās.
Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-385, 29.12.2021. 
Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un pilnveidot izpratni, kā vadīt kolektīvu pārmaiņu procesā, par nepieciešamību laicīgi apzināt apkārtējā vidē un izglītības iestādē briestošās pārmaiņas, vadīt to norisi un sasniegt iepriekš paredzētos rezultātus. 
Apgūt prasmes, kā vadīt komunikāciju ar pārmaiņās iesaistītām pusēm un efektīvu mācīšanas, zināšanu vadības procesu izveidošanu, kas ietver biznesa procesu plānošanu un vadību, personāla un iekšējās komunikācijas pasākumus. 

Apgūstamās tēmas:

Jūsu ieguvumi:

Mācību rezultātā dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par pārmaiņu procesa norisi, par faktoriem, kuri ietekmē šo norisi, par cilvēku reakcijām uz pārmaiņu procesu. Dalībnieki ir uzzinājuši par pārmaiņu procesa vadības nepieciešamību, par šī procesa organizāciju iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai. 

Lekciju lasa:

Mārketinga psihologs, , kopš 1994.gada dažādu līmeņu vadītājs izglītības sistēmas iestādēs, karjeras konsultants. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” pedagogs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teoriju, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk