Bērnu tiesību aizsardzība

8 stundu apjomā
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otrā daļa un 16.04.2024. MK noteikumi Nr. 241 ,,Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu,, nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu un apjomu. 
Turpmāk saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu- speciālists ik pēc diviem gadiem piedalās darba devēja organizētās mācībās.
Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem, pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem

Ievads programmā

Mācību programma ietver bērnu tiesību pamatus, bāzes zināšanas, kuras visiem bērnu tiesību jomā strādājošiem speciālistiem profesionālā izaugsmē sniegs vienotu profesionālo sākuma platformu. 
Mācību programmas mērķis – sniegt informāciju un priekšstatus par bērna tiesību pamatiem.

Mācību programmas uzdevumi:

  1. Sniegt informāciju un priekšstatu par cilvēktiesību apakšnozares – bērnu tiesību – normatīvo ietvaru;
  2. Sniegt informāciju par bērnu tiesību aizsardzības principiem;
  3. Sniegt priekšstatu par darba organizācijas metodēm un formām bērnu tiesību aizsardzībā. 


Rezultātā mērķa grupa ir:

  1. Informēta par cilvēktiesību apakšnozares – bērnu tiesību – normatīvo ietvaru;
  2. Informēta par bērna tiesību aizsardzības principiem, to vietu tiesiskajā regulējumā, savstarpējo saistību un praktisko piemērošanu;
  3. Ieguvusi priekšstatu par darba organizācijas metodēm un formām bērnu tiesību aizsardzībā. 


Mācību programmā iegūstamās zināšanas:

Mācību process tiek organizēts neklātienē eVidē, kur pieejama video lekcija. Lekciju var izvēlēties klausīties pa daļām.

Lekciju lasa:

Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists ar 15 gadu pieredzi bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos, kā arī pedagogs ar 26 gadu stāžu.  Ilze kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību, seminārus audzināšanas jautājumos. Ilze ir viena no izcilākiem pedagogiem, kura kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas jautājumos.  

Ilze JeļinskaIlze Jeļinska

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk