Audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā

8 stundas
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē. Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās.
Programma saskaņota 2021. gada 29. decembra saskaņojuma Nr. RIMC-21-380 
Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu, klašu audzinātāju profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai kompetenču pieejas īstenošanai skolā. 
Programmā tiek aplūkoti audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā- izaicinājumi ar ko saskarsies pedagogi mācību un mācīšanas pieejas maiņas posmā, ceļā uz pašvadītas mācīšanās attīstīšanu. 

Apgūstamās tēmas:

Jūsu ieguvumi:

Programmas apguve pilnveidos izglītības iestāžu klases audzinātāju profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai kompetenču pieejas īstenošanai. Uzlabos izglītības iestādes vadības darba kvalitāti.

Lekciju lasa:

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam. 

Olita StrazdiņaOlita Strazdiņa

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk