Mācību snieguma vērtēšanas veidi, formas un metodes izglītojamo mācīšanās atbalstam un izaugsmei

8 stundu apjomā.
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Programmas mērķis ir pilnveidot  pedagogu izpratni par mācību snieguma vērtēšanas veidiem, formām un metodēm izglītojamo mācīšanās atbalstam un izaugsmei. Lai mācību sasniegumu vērtēšana un analīze būtu efektīva, ir nepieciešams zināt, kādi ir vērtēšanas veidi, formas, metodes. Un kādus digitālos rīkus izmantot. 
Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem 

Kursā iekļautās tēmas:

Jūsu ieguvumi:

Lekciju lasa:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vēstures, sociālo zinību un zinātņu, ģeogrāfijas un kulturoloģijas izglītības metodiķe. Vairāk nekā 20 gadus strādā par Daugavpils 12. vidusskolas vēstures, ekonomikas un sociālo zinību skolotāju. Savas pedagoģiskās prasmes pierādīja, darbojoties kā eksperte VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sociālajās zinībās, balstoties uz lektores darba pieredzi DU Izglītības un vadības fakultātē. Signita ir vairāku tālākizglītības kursu programmu vadītāja kopš 2014. gada. Lektore ar kursa dalībniekiem izskatīs dažādus mācību snieguma vērtēšanas veidus, labās prakses piemērus snieguma līmeņu aprakstu pielietojumam un digitālo rīku izmantošanu kompleksa snieguma vērtēšanai. 

Sigita GarbrāneSigita Garbrāne

Lektore ir Eiropas Tālmācības vidusskolas skolotāja, mentore, kas atbalsta jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu, palīdzot apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu profesionālo izaugsmi  un pedagogu integrēšanos profesionālajā vidē. Svetlana vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par mācīšanās spējām un metodēm, digitālām prasmēm attālināto mācību nodrošināšanai. 

Svetlana AzarevičaSvetlana Azareviča

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk