Valdorfpedagoģijas pamatprincipi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem

12 stundu apjomā.
Tālākizglītības kursi pedagogiem.  
Programmas mērķis:
Sniegt profesionālās pilnveides iespējas pirmsskolu skolotājiem, apgūstot valdorfpedagoģijas pamatprincipus.
Programma saskaņota 2023. gada 30. augusta saskaņojuma Nr. RIMC-23-219

Plānotie rezultāti:

Programmas Tālākizglītības kursi Valdorfpedagoģijā apguves rezultātā izglītojamie pilnveido savas kompetences valdorfpedagoģijā, gūst zināšanas par bērna attīstību pirmajā septiņgadē valdorfpedagoģijas skatījumā, vecumposma raksturojumu R.Šteinera izveidotās maņu mācības izpratnē. Iegūst praktiskās iemaņas Valdorfpedagoģijas metožu pielietošanā, apgūst mākslinieciskas iemaņas darbā ar dzejoļiem, mūzikas elementiem, kustību.

Programmas uzdevums:

Tēmas:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Esmu pedagogs jau vairāk kā 25 gadus - pirmsskolas skolotāja, mūzikas skolotāja, valdorfpedagoģijas skolotāja – 18 gadus strādāju Rīgas Valdorfskolā, no tiem 11 gadus par pirmsskolas vadītāju Rīgas Valdorfskolā. Šobrīd esmu Centra Dardedze preventīvi izglītojošo programmu speciāliste un ikdienā turpinu strādāt ar pirmsskolu pedagogiem, realizējot programmu Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs. Šo gadu laikā esmu vadījusi mācības, pedagogiem visā Latvijā un turpinu to darīt – vadot tālākizglītības kursus par valdorfpedagoģiju, tās pamatprincipiem, par skolotāja personības lomu bērna audzināšanā, par mākslinieciski tēlaino metožu daudzveidīgu izmantošanu un pielietojumu mācību procesā pirmsskolā un sākumskolā valdorfpedagoģijas skatījumā. Valdorfpedagoģijas ideja un pieeja bērnam pilnībā sakrīt ar manu uzskatu par pedagoģijas misiju un mērķi.

 

Valdorfpedagoģijas izveidotājs Rūdolfs Šteiners saka: “Bērns ir tā iekārtots, ka atdarina visu līdz pat žestiem, līdz pat iemaņām, līdz pat veiklībai; visu, ko viņš apgūst, tas apgūst, atdarinot apkārtējos cilvēkus. Un tas iesniedzas daudz dziļāk, nekā parasti domā. Viena cilvēka iedarbība uz otru faktiski sniedzas daudz dziļāk, nekā cilvēki nojauš. Ja mēs esam labi cilvēki, tad bērnā, kas attīstās mūsu klātbūtnē, līdz ar mūsu ārējiem žestiem pāriet arī labestība, spēja mīlēt, labvēlīgums.”

Sandra StrūbergaSandra Strūberga

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk