Labvēlīgas mācību vides psiholoģija

8 stundu apjomā.
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Vide var skolēnu labsajūtu un attīstību ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi, kas savukārt ietekmē katra personisko darba motivāciju, spēju izpausties un darba kvalitāti. Labvēlīga gaisotne skolā un pozitīvi vērtējama skolas fiziskā un mācību vide veicina skolēnu psiholoģisko un fizisko, kā arī sociālo labklājību. Kursā gūsiet zināšanas un praktiskos piemērus par labvēlīgas mācību vides psiholoģiju. 
Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem 

Kursā iekļautās tēmas:

Lekciju lasa:

Mārketinga psihologs, kopš 1994. gada dažādu līmeņu vadītājs izglītības sistēmas iestādēs, karjeras konsultants. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” pedagogs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Lektore ir Eiropas Tālmācības vidusskolas skolotāja, mentore, kas atbalsta jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu, palīdzot apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu profesionālo izaugsmi  un pedagogu integrēšanos profesionālajā vidē. Svetlana vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par mācīšanās spējām un metodēm, digitālām prasmēm attālināto mācību nodrošināšanai. 

Svetlana AzarevičaSvetlana Azareviča

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk