Digitālā transformācija -lietišķo digitālo prasmju apguvē biroja darbā

Datorzinību virziens: Digitālā biroja darba vadība
Kopa: 5_M_Digitālā transformācija Datorzinību programmas nosaukums: Digitālā transformācija -lietišķo digitālo prasmju apguvē biroja darbā (5_4_M)
Iegūstamais DigComp līmenis: 4 DigComp
Prasības izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 

Galvenās tēmas

  • Dokumentu izstrādāšana un noformēšana MS Word un Excel programmas
  • Dokumentu apstrāde, uzglabāšana un koplietošana, strādājot ar tiem tiešsaistē
  • Elektroniskais paraksts un e adrese darbā ar lietišķiem dokumentiem
  • Dokumentu pārvaldības procesu īstenošana izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas
  • Dokumentu aprites procesi, dokumentu uzskaite, saglabāšana elektroniskā vidē

Pieteikšanās atvērta!

Lai pieteiktos mācībām, Tev OBLIGĀTI jāizpilda sekojoši nosacījumi (atver linku, spiežot uz pogas) 
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Pieredzējusi pasniedzēja, vairāku gadu garumā pasniedzot kursus elektronisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante. 

Inese BlankaInese Blanka

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk