Bērnu aprūpes pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Bērnu aprūpes pamati
115 EUR
Pamata izglītība
40 stundas
1 mēnesis
Klātiene (tiešsaiste)
Apliecība
  • 20P 761 011
  • P_5706, AI_1958 akreditēta līdz 24.11.2028.

Programmas mērķis:

Nodrošināt izglītojamiem zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, veidot iemaņas bērnu pieskatīšanā, nodrošināt bērnu drošību, mediāciju, pirmās palīdzības sniegšanu, veidot prasmes par bērnus attīstošu nodarbību, rotaļu organizēšanu un audzināšanu atbilstoši bērnu vecumposmu īpatnībām. 
Programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti: 
  • Bērnu aprūpes nodrošināšana, drošība, mediācija
  • Bērnu attīstības vecumposmi un saskarsmes psiholoģija
  • Sanitārija un higiēna, pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi
  • Noslēguma pārbaudījums
Norises vieta klātiene Rīga, Lomonosova iela 1k-4, LV-1019 un tiešsaiste 

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība šeit
Programmas absolventi var saņemt valsts atbalstu kā profesionāls bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs!
Informācija par pašvaldības līdzfinansējumu auklītes atalgojumam šeit

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe (atbilsdības jomas – pirmsskolas un speciālā izglītība). Bauskas novada Domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja. Gan pirmsskolas izglītības jomu, gan speciālās izglītības jomu izzinājusi gan mācoties un studējot, gan prakstiski strādājot par pirmsskolas pedagogu speciālās izglītības grupā. Strādājusi arī par Bauskas novada pašvaldības PII „Pasaulīte” struktūrvienības vadītāju. Par galveno prioritāti speciālajā izglītībā uzskata iespējami ātrāku problēmu diagnosticēšnu, ar mērķi sniegt maksimālu nepieciešamo atbalstu to novēršanai,  to īstenojot iekļaujošas izglītības kontekstā , izmantojot kvalificēta atbalsta personāla resursus un sekmīgu sadarbību ar izglītojamā vecākiem. 

Baiba ŠuminaBaiba Šumina

Iveta Māliņa ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas pieredzējusi lektore. Vairākus gadus Iveta strādā par galveno māsu Medicīnas Sabiedrībā “ARS” un vispārējās aprūpes māsu RAKUS klīnikā “Biķernieki”. Lektore kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt nepieciešamas prasmes, lai sniegtu kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstoši profesionālajām kompetencēm.

Iveta MāliņaIveta Māliņa

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam.

Olita StrazdiņaOlita Strazdiņa

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk