Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē
400 EUR vai 110 EUR mēnesī (4 mēneši)
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 483 01 3
  • P_5310

Programmas mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un apgūt prasmes par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē. 
Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir nepieciešamas specifiskās digitālās kompetences par mākoņtehnoloģiju sniegtajām iespējām un to racionālu izmantošanu konkurētspējas paaugstināšanai attālinātā darbā un klātienē. 
Apgūstot izglītības programmu persona būs attīstījusi savu digitālo kompetenci, pilnveidojusi savas prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā un spēs izvēlēties un pielietot jaunākās digitālās mākoņtehnoloģijas un rīkus satura uzglabāšanai un izmantošanai, pārbaudot paveiktā kvalitāti,  apguvusi prasmi koordinēt un ieviest izmaiņas, izprast informācijas apmaiņas digitālos procesus.  
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Mākoņtehnoloģiju izmantošana konkurētspējas paaugstināšanai – 158 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Tēmas:

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

Ilmārs ZučiksIlmārs Zučiks

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā. 

Mārcis GaliņšMārcis Galiņš

Ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu Datorvadībā un datorzinātnē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī papildus Mūžizglītības sertifikātu “Pedagoģija” ar iespēju veikt pedagoģisko darbību. Dace darbojās starptautiskā IT uzņēmumā par IT Projektu vadītāju, klientu konsultantu un papildus par IT pedagogu/eksāmenu komisijas vadītāju Pieaugušo izglītības centrā, pasniedzot, lietojumprogrammatūru un grafiskā dizaina programmas. Vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas un vadīja projektu izstrādes komandu, realizēja un izpildīja gan klienta, gan biznesa prasības, kā arī piedalījās vairākās iepirkuma procedūrās. Daces pieredzē ir darbs, kas saistīts ar Valsts līmeņa IS projekta vadību, sistēmu testēšanu, dokumentēšanu un klientu konsultēšanu. Balstoties uz pozitīvo abpusējo sadarbību, Dace ar lielu atbildības sajūtu palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt digitālo pratību, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu darba vidē. 

Dace TeseļskaDace Teseļska

Pasniedzēja ar vairāk kā 22 gadu pieredzi izglītības nozarē un doktora grādu pedagoģijā – Liepājas universitātes docētāja un lektore, e-studiju un tālmācības kursu izstrādātāja, skolotāju profesionālās pilnveides programmu organizētāja. Lāsma pēdējos gadus specializējas projektu pārvaldībā un koordinēšanā, kā arī darbojas kā VISC eksperte – sniedz individuālas konsultācijas tiešsaistē profesionālās izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu pedagogiem. Izstrādājusi mācību moduļus “Digitālā pratība attālināta mācību procesa organizēšanai” un “Digitālā pratība, IKT izmantošana mūsdienīgā mācību procesā”. Kopā ar Lāsmu mācību laikā izglītojamiem būs iespēja pilnveidot prasmi lietot dažādas datorprogrammas un izmantot digitālās platformas un digitālos rīkus mācību procesa nodrošināšanā. 

Lāsma Ulmane-OzoliņaLāsma Ulmane-Ozoliņa

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk