Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Radošā uzņēmējdarbība un inovāciju ieviešana
400 EUR
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 345093
  • P_5311

Programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamā spējas, zināšanas, kompetences un izpratni par radošās uzņēmējdarbības ieviešanu  un  inovācijām biznesā attīstībā 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Projekta vadība atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām – 158 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Absolvējis RTU Inženierekonomikas un Vadības Fakultāti iegūstot profesionālo bakalaura grādu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā un profesionālo maģistra grādu. Andris vairāk nekā 7 gadus vada projektu un starptautiskās sadarbības struktūrvienību Rīgas domes Labklājības departamentā, kā arī piedalās un vada dažāda lieluma nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbības projektus. Darbojās sociālo, veselības, kultūras un sabiedrības integrāciju projektu izvērtēšanas komisijās, sadarbības organizēšanas ar citu valstu pašvaldībām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, kā arī ar Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību stratēģiskās attīstības un ilgtspējas dokumentiem. Ir pieredze privātpersonu konsultēšanā saistībā ar biedrību un nodibinājumu dibināšanas jautājumos, kā arī uzņēmuma dibināšanas un intelektuālā īpašuma un autortiesību jautājumos. Andris dalīsies ar kursa dalībniekiem ar savu līdzšinējo pieredzi, kas aptver dažādu radošu, digitālu un inovatīvu projektu ideju konsultēšanu, sagatavošanu un īstenošanu sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmējiem, universitātēm un nevalstiskajām organizācijām nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Andris IzinkēvičsAndris Izinkēvičs

Izglītības un zinātnes ministres padomniece, komunikācijas un tēla veidotāja vairākiem zīmoliem. Ir vairāk nekā 13 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās, komunikācijā, tēla veidošanā, kā arī uzņēmumu attīstības stratēģiju izstrādē. Pieredze ietver gan darbu valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā (Latvijas un starptautiskās organizācijās), gan NVO. Strādājusi PR aģentūrā, vairāk nekā 5 gadus bijusi Latvijas Republikas tieslietu ministra padomniece, bijusi arī Biznesa augstskolas Turība Attīstības direktore, atbildot par augstskolas tēlu un attīstības stratēģijas veidošanu un īstenošanu. Komunikācijas projektu pieredzē ir darbs ar banku sektora uzņēmumiem – AS Expobank, kā arī ar Latvijas Bobsleja un skeletona federāciju, uzņēmumu "Venden", LIKTA, Volkswagen komerctransportu, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrību, dažādām politiskajām organizācijām, restorāniem u.c. nozaru uzņēmumiem. Ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, turpina studijas juridisko zinātņu doktorantūras programmā Rīgas Stradiņa universitātē, specializējoties starptautiskajās tiesībās. Marta palīdzēs kursu dalībniekiem attīstīt kompetences un izpratni par radošās uzņēmējdarbības ieviešanu un inovācijām biznesa attīstībā. 

Marta MackevičaMarta Mackeviča

 Galvenā grāmatvede, pieredzējusi ekonomiste, kura plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas jau no 2011. gada. Iveta Pokromoviča strādā kā zinātniskais asistents RTU Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedrā, kur darbojas ar metodiskiem materiāliem, lekciju materiālu izstrādi un projektu vadību. Ivetai ir 15 gadu pieredze kā pieaugošo izglītības pasniedzējai, kura izveidojusi un vadījusi vairākus kursus – komecdarbība, ekonomikas pamati, finanšu un vadības grāmatvedības, nodokļu sistēma LR, finanšu analīzes un datorizētā grāmatvedība. Ieguvusi maģistra grādu vides ekonomikā un pedagoģijas nozarē, turpina studijas ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā Rīgas Tehniskā universitātē. 

Iveta PokromovičaIveta Pokromoviča

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk