Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība
400 EUR vai 130 EUR mēnesī (4 mēneši)
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 345093
  • P_5312

Programmas mērķis:

Attīstīt izglītojamā spējas, zināšanas, kompetences un izpratni par zaļo ekonomiku, tās principiem, kā arī veiksmīgi veicināt zaļo uzņēmējdarbību. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas pilnveidot kompetenci vides aizsardzībā, iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas zaļā ekonomikā un uzņēmējdarbībā sava biznesa attīstībai. 
Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Zaļā ekonomika un uzņēmējdarbība sava biznesa attīstībā – 158 stundas
  • Nolēguma pārbaudījums – 2 stundas

Tēmas:

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja un atbildīga biznesa aktīviste. Kopš 2010. gada ikdienā izglīto uzņēmējus un citus interesentus par dažādiem atbildīga biznesa aspektiem un ilgtspēju, vada darbseminārus, lasa lekcijas un īsteno ietekmes pušu iesaistes aktivitātes, īpaši jautājumos, kas skar atbildību pret vidi un darba vidi. Dace arī darbojas kā eksperte starptautiskos projektos, tai skaitā, Balkānu reģionā un Vidusāzijā, veidojot gan valsts sektora, gan uzņēmēju izpratni. Dace nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās principiem, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību. 

Dace HelmaneDace Helmane

Galvenā grāmatvede, pieredzējusi ekonomiste, kura plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas jau no 2011. gada. Iveta Pokromoviča strādā kā zinātniskais asistents RTU Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedrā, kur darbojas ar metodiskiem materiāliem, lekciju materiālu izstrādi un projektu vadību. Ivetai ir 15 gadu pieredze kā pieaugošo izglītības pasniedzējai, kura izveidojusi un vadījusi vairākus kursus – komecdarbība, ekonomikas pamati, finanšu un vadības grāmatvedības, nodokļu sistēma LR, finanšu analīzes un datorizētā grāmatvedība. Ieguvusi maģistra grādu vides ekonomikā un pedagoģijas nozarē, turpina studijas ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā Rīgas Tehniskā universitātē. 

Iveta PokromovičaIveta Pokromoviča

Lektore ir absolvējusi LLU Tehnisko zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas Wolverhamptonas universitātē Zinātņu fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu naftas un gāzes menedžments un projektu vadībā. Darba pieredze aptver iekšējā auditora amatu “Conexus Baltic Grid” un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā arī privātajā sektorā. Ar lielu interesi un aizrautību apgūst un realizē jaunus zaļās iniciatīvas projektus. Maija nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās likumdošanu EU, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību. 

Maija KrauzeMaija Krauze

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk