Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību un kļūsti par reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku Latvijā un Eiropas Savienības valstīs. 

Kvalifikācija: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Komerczinības
130,00 EUR mēnesī
Vidējā izglītība vai arodizglītība
960 stundas (tiešsaistē 292 stundas un e-vidē 428 stundas, 240 stundas kvalifikācijas prakse)
14 mēneši
Neklātiene (modulārā programma)
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  • 30T 341 02 3
  • P_6238

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas  aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona  vai individuālais komersants. 

Kāpēc izvēlēties šo programmu?

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves rezultātā tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par kvalifikācijas ieguvi
Iegūsi ceturto LKI līmeni - spēja uzrādīt vispusīgas zināšanas un patstāvīgi plānot un organizēt darbu attiecīgajā jomā, uzņemoties atbildību, strādājot individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
Vēlies apgūt jaunas iemaņas paralēli darbam vai citām mācībām? Mēs, Eiropas Tālmācības centrs, nodrošināsim Tev elastīgu mācību grafiku un mācību procesu, kas sevī iekļauj nodarbības attālināti un piekļuvi mācību platformai, kur atradīsi visu nepieciešamo atbalstu. 
Mācības būs piemērotas arī tiem, kas ikdienā dzīvo ārpus Latvijas-galvenais ierasties uz klātienes eksāmenu mācību beigās. Mācību platfromā tiks nodrošināti mācību materiāli, video lekcijas un mācību grafiks, kas ir zināms laicīgi, un ir nemainīgs. 
MĀCĪBU SĀKUMS: 26. FEBRUĀRIS
Nodarbības online trešdienās no 18:00-21:00

Apgūstamie priekšmeti:

* Uzņēmuma darbības pamatprincipi
* Preču un pakalpojumu iepirkšana
* Preču un pakalpojumu pārdošana
* Preču uzskaite un dokumentēšana 
* Reklāmas pakalpojumu organizēšana
* Biznesa plāna izstrāde
* Biroja darba nodrošināšana 
* Tirgus un klienti 
* Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
* Budžeta izstrāde
* Prakse komercdarbībā
* Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka prakse
* Sabiedrība un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) 
* Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)
Profesionālo kompetenču moduļi (mainīgā daļa: izglītojamie izvēlas mācību laikā):
* Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā
* Darbs ražošanas uzņēmuma noliktajā
* Mazā uzņēmuma darba vadīšana
* Zaļās prasmes
* Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
Kvalifikācijas prakse:
240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.
Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens. 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Galvenā grāmatvede, pieredzējusi ekonomiste, kura plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas jau no 2011. gada. Iveta Pokromoviča strādā kā zinātniskais asistents RTU Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedrā, kur darbojas ar metodiskiem materiāliem, lekciju materiālu izstrādi un projektu vadību. Ivetai ir 15 gadu pieredze kā pieaugošo izglītības pasniedzējai, kura izveidojusi un vadījusi vairākus kursus – komecdarbība, ekonomikas pamati, finanšu un vadības grāmatvedības, nodokļu sistēma LR, finanšu analīzes un datorizētā grāmatvedība. Ieguvusi maģistra grādu vides ekonomikā un pedagoģijas nozarē, turpina studijas ekonomikas un uzņēmējdarbības doktorantūras programmā Rīgas Tehniskā universitātē. 

Iveta PokromovičaIveta Pokromoviča

 Lektore ir absolvējusi LLU Tehnisko zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas Wolverhamptonas universitātē Zinātņu fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu naftas un gāzes menedžments un projektu vadībā. Darba pieredze aptver iekšējā auditora amatu “Conexus Baltic Grid” un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā arī privātajā sektorā. Ar lielu interesi un aizrautību apgūst un realizē jaunus zaļās iniciatīvas projektus. Maija nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs kursu dalībniekiem veidot izpratni par zaļo ekonomiku, tās likumdošanu EU, lai veiksmīgi īstenot zaļo uzņēmējdarbību. 

Maija KrauzeMaija Krauze

Sociālo tīklu mārketinga aģentūras KLIK KLIK vadītāja, 

Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā gan privātajā sektorā, gan darbā ar valsts un pašvaldības iestādēm. Pēdējos gadus mans darbs visciešāk saistīts tieši ar digitālo mārketingu. Esmu izveidojusi sociālo tīklu mārketinga aģentūru KLIK KLIK, kur ikdienā dažādiem uzņēmumiem sniedzam daudzveidīgus pakalpojumus, lai nodrošinātu viņiem gan konsultācijas, gan apmācības, gan arī sociālo tīklu foto, video pakalpojumus, tāpat arī stratēģisko satura plānošanu, tekstu sagatavošanu un reklāmas kampaņas.

Darbs sociālo tīklu mārketinga nozarē man sagādā prieku! Es ar lielu aizrautību plānoju un īstenoju dažādus projektus, labprāt dalos ar savām zināšanām un no sirds priecājos par katru, kas izvēlas radīt kvalitatīvu, radošu un interesantu digitālo saturu!

Eva OnzuleEva Onzule

Sortimenta un Izvietojuma optimizācijas vadītājs Baltijas valstīs, uzņēmumā Rimi Baltic. Vairāk kā desmit gadu pieredze mazumtirdzniecības nozarē. Galvenie profesionālās darbības virzieni – biznesa procesu optimizācija un automatizācija, sortimenta plānošana, merčendaizinga optimizācija un stratēģiskā biznesa vadība, kā arī inovatīvu sortimenta vadības, izvietojuma plānošanas un datu analītikas risinājumu izstrāde un ieviešana. Loģistikas un ekonomikas zinātņu lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā, kā arī Alberta koledžā. 

Kaspars KaraševskisKaspars Karaševskis

Digitālā mārketinga speciālists ar vairāk nekā 8 gadu pieredzi uzņēmējdarbības konsultēšanā digitālā mārketinga jomā, digitālā mārketinga stratēģiju izveidē, reklāmu kampaņu pārvaldībā un optimizēšanā, datu analīzē pakalpojumā Google Analytics un turpmāko digitālā mārketinga kampaņu plānu izstrādē, pamatojoties uz Analytics dati. Ieguvis bakalaura grādu komunikācijas un mediju studijās “Starptautiskās komunikācijas vadība” un maģistra grādu ekonomikā “Lielo datu analīze”. Daudzu gadu darba laikā Martiņš vadījis dažādas reklāmu kampaņas un strādājis ar vietņu optimizāciju meklētājprogrammām (SEO). Lektors kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs pilnveidot prasmes un taktiku darbā ar digitālo AdWords kampaņu pārvaldību, optimizāciju un datu analīzi, izmantojot Google Analytics. 

Mārtiņš TirzītisMārtiņš Tirzītis

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk