Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos
400 EUR vai mēneša maksa 110 EUR (4 mēneši)
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē/klātienē 52 stundas un e -vidē 108 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 483 01 3
  • P_4472

Programmas mērķis:

Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai sociālos tīklos atbilstoši patērētāju vajadzībām un tirgus tendencēm, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu vidē. 
Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par sociālo tīklu izmantošanu digitālā mārketingā, lai efektīvi novērtējot un pielietojot sociālo tīklu analīzi klientu piesaistei, apvienot dažāda satura reklāmas un kanālus vienuviet. Rūpīgi izstrādātas un pārdomātas sociālo tīklu ziņas veicinās regulāru auditorijas iesaisti, paplašinās vēlamo mērķauditoriju, palīdzēs plānot budžetu un ietaupīs resursus. Sniegtās zināšanas dos iespēju ģeogrāfiski neierobežotai tirdzniecībai, kā arī attīstīties internacionālā virzienā. 
Apgūstot izglītības programmu persona būs pilnveidojusi savas prasmes izstrādāt sociālo tīklu mārketinga stratēģiju, izmantojot daudzveidīgus elementus. Spēju izvēlēties piemērotākos mārketinga paņēmienus instrumentus un digitālos rīkus, definēt mārketinga mērķus, aprēķināt atbilstošu budžetu un īstenot tirgus izpēti, noteikt mērķauditoriju un tās vajadzības, formulēt produkta vai pakalpojuma unikālās priekšrocības , kā arī komunicēt tās mērķauditorijai izmantojot sociālos tīklus. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 

Tēmas:

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Absolvējusi LU Sociālo zinātņu fakultāti (2010.g.), iegūstot bakalaura grādu komunikācijas zinātnē, pēc tam turpinājusi studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu projektu vadīšanā un projektu vadītāja kvalifikāciju (2012.g.). Darba pieredze aptver sabiedrisko attiecību, digitālā mārketinga, sociālo mediju un projektu vadības jomas kā publiskajā, tā privātajā sektorā. 2014. gadā dibinājusi un kopš tā laika vada sociālo mediju aģentūru “WWWOLF”, sadarbojoties ar dažāda kalibra zīmoliem, kā arī īstenojot tematiskās kampaņas kā Latvijas, tā Baltijas mērogā. 

Jurita KrūmaJurita Krūma

Lektore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi zīmolu komunikācijā – pārdošana, mārketings, projektu vadība, sociālie tīkli, klientu serviss. Ievas klientu lokā ir profesionāļi, startup uzņēmumi un dažādas organizācijas, kas rekomendē Ievu kā ļoti atsaucīgu marketinga satura profesionāli. Viņas pieredzē ir 5 pašas veidoti uzņēmumi, izstrādātas apmācības par veiksmīgu dabiskās klātbūtnes stratēģiju LinkedIn, personīgā zīmola, satura analītiku. Ieva šobrīd sniedz profesionālu atbalstu mārketinga plāna izstrādē jauna produkta palaišanai tirgū vairākiem uzņēmumiem, kas ietver sevī arī sociālo tīklu platformu profilu analīzi. Kursu ietvaros Ieva dalīsies ar savu profesionālo skatījumu par digitālās komunikācijas stratēģijām sociālos tīklos un mārketingā. 

 Ieva Drāzniece Ieva Drāzniece

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk