Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Projektu vadība veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām
400 EUR vai mēnesī 110 EUR (4 mēneši)
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 52 stundas un e-vidē 108 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 345203
  • P_5319

Programmas mērķis:

Attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences projektu vadībā, aptverot visus projektu vadīšanas cikla elementus veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām. 
Izglītības programmas mērķauditorija ir uzņēmēji un personas, kuri vēlas pilnveidot kompetenci biznesa projektu vadīšanā, iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas par projekta vadību atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Projekta vadība atbilstoši Latvija 2030 prioritārajām jomām – 158 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 2 stundas

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Biznesa augstskolas “Turība” Uzņēmējdarbības vadības fakultātes prodekāne Kumunikācijas virzienā un lektore vairākiem studiju kursiem – krīzes komunikācija, mārketinga komunikācija, komunikācijas vadība un mediju studijas, zīmolvadība, lobēšanas tehnoloģijas. Jana Bunkus ir Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem locekle un jau 16 gadus ir eksperte sabiedriskajās attiecībās. Ir izveidojusi un vadījusi vairākus kursus un seminārus sabiedrisko attiecību speciālistiem, pašvaldību un iestāžu vadītājiem, administrācijas darbiniekiem. Jana kursu dalībniekiem palīdzēs attīstīt digitālo pratību caur digitālu komunikāciju, digitālā satura veidošanu, kā arī attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences projektu vadībā veiksmīgai biznesa mērķu sasniegšanai.

 

Jana BunkusJana Bunkus

Pasniedzēja ar vairāk kā 15 gadu pieredzi dažādu nacionāla un Eiropas mēroga projektu plānošanā, izstrādē un realizācijā. Kristīne Tihanova daudzus gadus ir darbojusies kā projektu pieteikumu vērtētājs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Pasniegusi studiju kursus “Projektu vadība” un “Komandas vadība” Biznesa augstskolā Turība un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Kristīnei ir plaša pieredze starptautisko pasākumu rīkošanā, mārketinga aktivitāšu plānošanā un organizēšanā. Kristīne nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot kompetenci biznesa projektu vadīšanā. 

Kristīne TihanovaKristīne Tihanova

JVLMA docētāja un RISEBA mūžizglītības centra pieaicinātā lektore. Ilze ir pasākumu producente ar lielu pieredzi pasākumu un festivālu veidošanā un to organizēšanā, viesmīlības nodrošināšanā un klientu apkalpošanā, dažādu reklāmas pasākumu "balss" mentore. Pasaules slavenu mākslinieku un dziedātāju aizskatuves menedžere, kas strādājusi ar tādām zvaigznēm kā Elton John, Lady Gaga, Rammstein, Kylie Minogue, George Michael, "Виртуозы Москвы", Би-2, Riga Fashion Week, festivāls "Summertime aicina Inese Galante un draugi" u.c. Ilze dalīsies kursu laikā ar savu līdzšinējo pieredzi un palīdzēs attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences projektu vadībā. 

Ilze EriņaIlze Eriņa

Piesakies: