Aprūpētājs

Iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību un kļūsti par aprūpētāju Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.

Detaļas un cena

Sociālā aprūpe
100,00 EUR mēnesī
Pamata izglītība
640 stundas (tiešsaistē un klātienē 206 stundas un e-vidē 194 stundas, 240 stundas kvalifikācijas prakse)
8 mēneši
Neklātiene
Profesionālās kvalifikācijas apliecība
  • 20 T 764 013
  • P_5810

Programmas mērķis:

Sagatavot atbilstošas kvalifikācijas, konkurētspējīgus sociālās aprūpes darbiniekus, kas sniedz kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu, atbilstoši savām profesionālajām kompetencēm, izprot un ievēro sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipus un vērtības, nosaka un organizē nepieciešamos resursus, atbilstoši klientu grupu un individuālajām vajadzībām. 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

Tēmas:

  • Sociālās aprūpes nodrošināšana
  • Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe
  • Klienta pamatvajadzību nodrošināšana
  • Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana, paliatīvā aprūpe
  • Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā
  • Mājturības pamati
  • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
Kvalifikācijas prakse: 240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas

Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.
Klātienes nodarbības notiek:
Lomonosova iela 1k-4, Rīga, LV-1019, praktiskās nodarbības RSAC "Mežciems" Malienas iela 3A

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Pieredzējusi lektore ar profesionālobakalaura grādu veselības aprūpē, maģistra grādu dabaszinātnēs. Natālija strādā par pirmās palīdzības sertificētu pasniedzēju un lektori Daugavpils medicīnas koledžā. Natālijas pieredzē ir arī vieslektores darbs Daugavpils Universitātē un pirmās palīdzības pasniedzējas pienākumi Latvijas Sarkanā krusta organizācijā.

Natālija RiņģeNatālija Riņģe

Aelita Koha ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas docente, studiju programmas ”Podoloģija” vadītāja. Lektore ir ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu un ilgstoši darbojas vispārējās medicīnas aprūpē. Aelita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, strādājot par podologu, ķirurģiskās un vispārējās aprūpes māsu.

Aelita KohaAelita Koha

Dace Vereba ir pedagogs ar 23 gadu stāžu, kura ieguva Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē izglītības zinātņu bakalaura un maģistra grādus pedagoģijā. Savas pedagoģiskās prasmes pierādīja, darbojoties ne tikai skolā, bet arī vadot dažādus kursus Daugavpils Universitātē.

Dace VerebaDace Vereba

Iveta Māliņa ir Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas pieredzējusi lektore. Vairākus gadus Iveta strādā par galveno māsu Medicīnas Sabiedrībā “ARS” un vispārējās aprūpes māsu RAKUS klīnikā “Biķernieki”. Lektore kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt nepieciešamas prasmes, lai sniegtu kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus, atbilstoši profesionālajām kompetencēm.

Iveta MāliņaIveta Māliņa

Solvita Rudoviča sociālo pakalpojumu jomā strādā vairāk kā 20 gadus, pirms tam veselības aprūpes jomā – vairāk kā 10 gadus. Lektore ir Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktore. Pēc izglītības – ārsta palīgs, sociālais darbinieks. Kopš 1999. gada strādā dažādās mācību iestādēs veselības aprūpes, sociālā darba speciālistu un aprūpes personāla izglītošanā. Darba pieredze saistīta ar sociālo pakalpojumu attīstību valsts, pašvaldību un privātajā sektorā. Piedalījusies darba grupās sociālās un veselības aprūpes politikas izstrādē, normatīvo aktu izstrādē, mācību programmu un metodisko materiālu izstrādē, eksaminācijas komisijās. Piedalījusies vairāku profesijas standartu izstrādē – “Sociālais aprūpētājs”, “Sociālais rehabilitētājs”, “Aprūpētājs”. Piedalās dažādu projektu rakstīšanā, realizēšanā, ko finansējuši ERAF, ESF un citi fondi. Bijusi veselības aprūpes un sociālās jomas eksperte. Ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas (SARIDA) viceprezidente un pašvaldību sociālo aprūpes institūciju apvienības valdes locekle. Organizējusi un uzstājusies ar lekcijām starptautiskās konferencēs, ir publikāciju un mācību materiālu autore.

Solvita RudovičaSolvita Rudoviča

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita mācību laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi klientu aprūpē bērniem ar speciālām vajadzībām.

Olita StrazdiņaOlita Strazdiņa

Piesakies:

Ieskaties:

Aprūpētajs 1 dienas laikā

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk