Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu val. prasmes

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība, pielietojot komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu val. prasmes
400 EUR
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 56 stundas un e-vidē 104 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 345093
  • P_5424

Programmas mērķis:

Pilnveidot komunikācijas efektivitāti klientu un sadarbības partneru attiecībās un attīstīt komunikācijai biznesa vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes. 
Izglītības programmas mērķauditorija ir mazie uzņēmēji un personas, kuri vēlas pilnveidot kompetenci klientu un sadarbības partneru attiecību vadībā, iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas par klientu un sadarbības partneru attiecību vadību biznesa vidē uzņēmējdarbībā, pilnveidojot komunikācijai nepieciešamās angļu valodas prasmes reālās biznesa situācijās. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Klientu un sadarbības partneru attiecību vadība biznesā angļu valodā – 156 stundas
  • Noslēguma pārbaudījums – 4 stundas

Tēmas:

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Angļu valodas pedagoģe ar tulkotājas pieredzi 6 gadu garumā. Ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2019. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu izstrādātāja. Valsts izglītības satura centra eksāmenu eksperts. Katrīna kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes lietišķā sarakstē, mutiskās iemaņas dzīves un darba situācijās izglītības iestādē, kā arī pielietot pareizas gramatiskās formas. 

Katrīna VēvereKatrīna Vēvere

Lektore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi zīmolu komunikācijā – pārdošana, mārketings, projektu vadība, sociālie tīkli, klientu serviss. Ievas klientu lokā ir profesionāļi, startup uzņēmumi un dažādas organizācijas, kas rekomendē Ievu kā ļoti atsaucīgu marketinga satura profesionāli. Viņas pieredzē ir 5 pašas veidoti uzņēmumi, izstrādātas apmācības par veiksmīgu dabiskās klātbūtnes stratēģiju LinkedIn, personīgā zīmola, satura analītiku. Ieva šobrīd sniedz profesionālu atbalstu mārketinga plāna izstrādē jauna produkta palaišanai tirgū vairākiem uzņēmumiem, kas ietver sevī arī sociālo tīklu platformu profilu analīzi. Kursu ietvaros Ieva dalīsies ar savu profesionālo skatījumu par digitālās komunikācijas stratēģijām sociālos tīklos un mārketingā. 

Ieva DrāznieceIeva Drāzniece

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk