Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai
512 EUR
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 51 stundas un e-vidē 109 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 483 01 3
  • P_2450

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas izglītojamo digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā. 
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai – 40 stundas
  • Digitālā satura veidošana – 84 stundas
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija – 30 stundas
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā – 6 stundas

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

Ilmārs ZučiksIlmārs Zučiks

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore. Eksperte Izglītības iestādes akreditācijas kārtības organizēšanā. Eksperte Izglītības iestādes darbību regulējošo ārējie un iekšējie normatīvie aktu izstrādē un piemērošanā. 

Andra ŠēnbergaAndra Šēnberga

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk