Sagatavošanās kursi centralizētajiem eksāmeniem

Programma mērķis

ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā - no septembra līdz maijam. 

Programmas apraksts

 Kurss ir izstrādāts angļu, latviešu un krievu valodas apguvei tālmācībā grupās vai individuāli. Sagatavošanas kursos tiek atkārtotas un papildinātas zināšanas skolas kursa apjomā, lai sagatavotos centralizētajam eksāmenam. Vielas apguvei tiek izmantoti iepriekšējo gadu centralizēto eksāmeni un citi uzdevumi. Kursantam tiek izveidota pieeja mācību materiāliem, kas ir vērsti uz visu prasmju apgūšanu (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana). Mācību materiāli ietver sevī arī plašu klāstu ar video lekcijām, audio materiāliem un uzdevumiem, kas palīdz pārbaudīt savas zināšanas. Tiešsaistes nodarbības ( vebināri ) ar pedagogu notiek vienu reizi nedēļā, 1 akadēmiskā stunda, gadījumā, ja kursants mācās individuāli, vebināri norisinās kursantam ērtā darba tempā. Mācību ilgums grupās ir 4 mēneši, kas atbilst 64 akadēmiskām stundām (individuāli strādājot ilgums var tikt mainīts). Sagatavošanas kursu īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Programmas mērķis ir, lai kursants apgūst valodas pamatzināšanas un spēj brīvi komunicēt sarunvalodas līmenī un veiksmīgi nolikt centralizētos eksāmenus. Mērķauditorija – Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos.

Plānotie rezultāti

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk