Valsts valoda - vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem
 • Iepazīšanās/Pamatinformācija par personu
 • Ģimene
 • Darbs un izglītība
 • Lietišķā sarakste un dokumentācija
 • Iepirkšanās
 • Brīvais laiks un izklaide
 • Veselība
 • Ikdiena
 • Pakalpojumi
 • Ceļošana un daba
 • Svētki
 • Kopsavilkums/Zināšanu pārbaude
Jākārto izglītības iestādes atmaksāts valsts valodas pārbaudījums 
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-parbaude

Pieteikšanās process

Lai pieteiktos mācībām, Tev OBLIGĀTI jāizpilda sekojoši nosacījumi (atver linku, spiežot uz pogas) 

Pedagogi

Mūsu pedagogu komanda dalīsies ar zināšanām,prasmēm un pieredzi , nodrošinot studentu izaugsmi un veicinot sekmīgu mācību procesu ar pielāgotām mācību metodēm un materiāliem, radot individuālu pieejamu katram studentam. Palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes ikdienas nepieciešamībām – ceļošanai, sadzīviskai komunikācijai, informācijas un prasmju iegūšanai tālākajam valodas apguves procesam. 

Latviešu valodas un literatūras pasniedzēja, beigusi LU. Visu savu darba mūžu esmu pavadījusi mācot latviešu valodu  gan maziem, gan lieliem skolēniem. Valodas zināšanas atver krāsaināku un iespaidīgāku to pasauli, kurā mēs dzīvojam, ļauj ieraudzīt tautas dvēseli. Màcies valodu un būsi dvēseliski  bagāts.

Ilze KlāvaIlze Klāva

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk