Personības izaugsme mūsdienu sabiedrībā

Lekcija 4 stundu apjomā

Lekcijas mērķis:

sniegt informāciju par personības izaugsmi un veicināt izpratni par personību dažādību un prasmi novērtēt un rīkoties atbilstoši situācijai, respektējot personības īpatnības. 
Personības izaugsmes iedrošina un palīdz cilvēkam izveidot privātus un profesionālus mērķus, kuru sasniegšana nodrošinās personas dzīvi, kādu klients ir vēlējies. 

Tēmas

Iespēja organizēt lekcijas Jūsu telpās.
Lekciju cena 20.00 EUR + PVN par vienu dalībnieku

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairaku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Piesakies: