Normatīvo aktu piemērošana izglītības programmu īstenošanā

10 stundas
Tālākizglītības kursi pedagogiem un izglītības iestādes administrācijai. 
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē. Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās.
Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, 2021.gada 29. decembrī Nr. RIMC-21-377 
Programmas mērķis ir pilnveidot vispārējās izglītības iestādes vadības darbu un kompetences darbā ar normatīvajiem aktiem. Programmas ietvaros notiks lekcijas un diskusijas, kas nostiprinās izglītības iestāžu vadības kompetences normatīvo aktu piemērošanā vispārējās izglītības programmu īstenošanas procesā. Tiks sniegti labās prakses piemēri un pieredzes, lai uzlabotu izglītības iestādes vadības darba kvalitāti. 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore. Andra ir eksperte izglītības iestādes akreditācijas kārtības organizēšanā un izglītības iestādes darbību regulējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādē un piemērošanā. Daudzus gadus ir darbojusies Eiropas Savienības projektu īstenošanā. Kopš 2012. gada ir Latvijas Universitātes lektore vairākiem studiju kursiem – izglītības vadības darba tiesības, komerctiesības, starptautiskas komerctiesības. Andra kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz labās prakses piemēriem izglītības iestādes darba kvalitātes nodrošināšanā. 

Andra ŠenbergaAndra Šenberga

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk