Metakognitīvās prasmes komplekso uzdevumu veikšanā

6 stundas
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē 
Programmas mērķis ir iepazīties un apgūt metakonitīvo prasmju izmantošanu mācīšanas procesā un prast to pielietot pedagoga ikdienas darbā. 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Lektore ir Eiropas Tālmācības vidusskolas skolotāja, mentore, kas atbalsta jauna satura un tehnoloģiju ieviešanu, palīdzot apgūt jaunas prasmes, lai veicinātu profesionālo izaugsmi  un pedagogu integrēšanos profesionālajā vidē. Svetlana vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par mācīšanās spējām un metodēm, digitālām prasmēm attālināto mācību nodrošināšanai. 

Svetlana AzarevičaSvetlana Azareviča

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk