Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A2

2024.LV/LVUKR//005 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”
Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A2 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību. 
Mācības notiek attālināti.
Mācību metodes: Web-lekcijas, prezentācija, praktiskie darbi, grupu darbi, diskusijas, video demonstrējumi, konsultācijas, praktiskās nodarbības eVidē. 
Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A2 ONLINE 
Pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību. 
Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн (рівень A2)
Для повнолітніх громадян України і для неповнолітніх громадян України з середньою освітою.
Mācību programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, 150 stundu apjomā A2 līmenī 
Навчальний план передбачає набуття таких навичок, як аудіювання, читання, усне та письмове спілкування в простих побутових та повсякденних ситуаціях, обсягом 150 годин на рівні А2 
Spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt veidlapas, saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas dzīvi un darbu saistītus tekstus 
По закінченню курсу ви зможете: спілкуватися простими реченнями на знайомі повсякденні професійні теми, читати та розуміти прості тексти про повсякденне життя та роботу, заповнювати анкети, розуміти чітко вимовлені невеликі тексти про особисте життя та роботу в природному темпі.  

Mācību satura temati:

Теми навчальної програми:
 • Prieks iepazīties!
 • Es, dzīvesvieta, ģimene
 • Mana ikdiena
 • Iepirkšanās un pakalpojumi
 • Brīvais laiks
 • Esi vesels! 
 • Izglītība un darbs/
 • Es un Latvija
 • Kopsavilkums Noslēguma pārbaudījums

 • Приємно познайомитися!
 •  Я, місце проживання, сім'я
 • Моє повсякденне життя
 • Покупки та послуги
 • Дозвілля
 • Будьте здорові!
 • Освіта та робота
 • Я і Латвія
 • Підсумковий тест

Mācību process

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk