Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1

2024.LV/LVUKR//005 Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”
Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību. 
Mācības notiek attālināti.
Mācību metodes: Web-lekcijas, prezentācija, praktiskie darbi, grupu darbi, diskusijas, video demonstrējumi, konsultācijas, praktiskās nodarbības eVidē.   
Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 ONLINE 
Pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.
Для повнолітніх громадян України і для неповнолітніх громадян України з середньою освітою.
Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн
Mācību programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, 150 stundu apjomā A1 līmenī 
Навчальний план включає набуття таких навичок, як аудіювання, читання, усне та письмове спілкування в простих побутових та повсякденних ситуаціях, в обсязі 150 годин на рівні А1  

Mācību satura temati:

Теми навчальної програми:
 • Iepazīšanās 
 • Mana ģimene
 • Dzīvesvieta 
 • Transports 
 • Ikdiena
 • Iepirkšanās 
 • Brīvais laiks 
 • Ceļošana
 • Esi vesels! 
 • Mācības un darbs 
 • Es un Latvija 
 • Kopsavilkums / Noslēguma pārbaudījums


 •  Знайомство
 • Моя сім'я
 • Місце проживання
 • Транспорт
 •  Повсякденне життя
 • Шопінг
 • Вільний час
 • Подорожі
 • Будьте здорові!
 • Навчання та робота
 •  Я і Латвія
 • Підсумок / Заключний іспит

Mācību process

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk