Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no  piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.” Par Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 saturu atbild Eiropas Tālmācības centrs 
Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību. 
Mācības notiek attālināti    
Bezmaksas latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 ONLINE
Pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t.sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību.
Для повнолітніх громадян України і для неповнолітніх громадян України з середньою освітою.
Безкоштовні уроки латиської мови для громадян України онлайн
Mācību programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās, 120 stundu apjomā A1 līmenī 
Навчальний план включає набуття таких навичок, як аудіювання, читання, усне та письмове спілкування в простих побутових та повсякденних ситуаціях, в обсязі 120 годин на рівні А1  

Mācību satura temati:

Теми навчальної програми:
 • Iepazīšanās 
 • Mana ģimene
 • Dzīvesvieta 
 • Transports 
 • Ikdiena
 • Iepirkšanās 
 • Brīvais laiks 
 • Ceļošana
 • Esi vesels! 
 • Mācības un darbs 
 • Es un Latvija 
 • Kopsavilkums / Noslēguma pārbaudījums  •  Знайомство
 • Моя сім'я
 • Місце проживання
 • Транспорт
 •  Повсякденне життя
 • Шопінг
 • Вільний час
 • Подорожі
 • Будьте здорові!
 • Навчання та робота
 •  Я і Латвія
 • Підсумок / Заключний іспит