Konfliktsituāciju prevencija, vadīšana, seku novēršana

Lekcija 8 stundu apjomā

Konfliktsituāciju prevencija, vadīšana, seku novēršana

 Prasme risināt konfliktus ir svarīga katram, jo konfilkts var kalpot kā labākā risinājuma, labākās idejas attīstības līdzeklis. Seminārā pilnveidosiet kompetences, kā reaģēt stresa un konfliktsituācijās, kā arī attīstīsiet spēju vērtēt lietas objektīvi. Pilnveidosiet izpratni par konfliktsituāciju vadīšanu un seku novēršanu, un uzzināsiet, kā labāk rīkoties konfilkta situācijās, kā nezaudēt kontroli pār situāciju un rast veiksmīgu konfilkta risinājumu. 

Tēmas

Iespēja organizēt lekciju klātienē vai tiešsaistē
Lekciju cena 300 EUR +PVN par grupu

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

 Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairaku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”. 

Arnis KauķisArnis Kauķis

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk