Komunikācijas meistarība sociālajos mēdijos kā digitālā mārketinga instruments

Mērķis:

Pilnveidot zināšanas un attīstīt digitālās prasmes sadarbībai un komunikācijai sociālos mēdijos atbilstoši patērētāju vajadzībām un tirgus tendencēm, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu; veidot spējas reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus interneta vidē, veicinot produkta vai pakalpojuma pārdošanu un atpazīstamību interneta vidē, nodrošinot biznesa attīstību. 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

(ietver zināšanas, prasmes un kompetences)
1. Zināšanas un izpratne  par komunikācijas meistarību sociālos mēdijos, veicinot uzņēmuma mārketinga mērķu sasniegšanu; 
 2. Zināšanas un izpratne par digitālā mārketinga nozīmi mūsdienu mārketinga komunikācijā;  
3. Zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar klientiem;  
4. Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu un izvērtēt ar to saistītos drošības riskus;
5. Prasme sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā pielietojot digitālā mārketinga rīkus un sociālos medijus biznesa attīstībai; 
6. Spēja patstāvīgi izveidot reklāmu, reklamēt un virzīt produktus vai pakalpojumus digitālā vidē;
7. Spēja efektīvi novērtēt  un pielietot sociālo mēdiju analīzes metodiku klientu piesaistei, ņemot vērā nozares specifiku, nosakot savu mērķauditoriju komunikācijas manieri un sociālo mēdiju kanālus.
8. Spēja veicināt produkta vai pakalpojuma pārdošanu un atpazīstamību digitālajā vidē 

Tēmas

Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Sociālo tīklu mārketinga aģentūras KLIK KLIK vadītāja, 

Man ir vairāk kā 10 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā gan privātajā sektorā, gan darbā ar valsts un pašvaldības iestādēm. Pēdējos gadus mans darbs visciešāk saistīts tieši ar digitālo mārketingu. Esmu izveidojusi sociālo tīklu mārketinga aģentūru KLIK KLIK, kur ikdienā dažādiem uzņēmumiem sniedzam daudzveidīgus pakalpojumus, lai nodrošinātu viņiem gan konsultācijas, gan apmācības, gan arī sociālo tīklu foto, video pakalpojumus, tāpat arī stratēģisko satura plānošanu, tekstu sagatavošanu un reklāmas kampaņas.

Darbs sociālo tīklu mārketinga nozarē man sagādā prieku! Es ar lielu aizrautību plānoju un īstenoju dažādus projektus, labprāt dalos ar savām zināšanām un no sirds priecājos par katru, kas izvēlas radīt kvalitatīvu, radošu un interesantu digitālo saturu!

Eva OnzuleEva Onzule

Digitālā dizaina, tehnoloģiju un datorikas skolotāja. Patīk radoši darboties- digitālas tehnoloģijas un sociālie tīkli ir viena no galvenajām interesēm, brīvi pārvalda tādas grafiskā dizaina programmas un rīkus kā Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, kā arī šobrīd apgūst uztura trenera zināšanas. Ieguvusi bakalauru grādu pedagoģijā kā Vizuālās mākslas un Informātikas, programmēšanas skolotāja, kā arī apguvusi Multimediju dizainera profesiju. Pieredze reklāmas aģentūrās Latvijā un Ungārijā.

Kate Kļaviņa-RīvīteKate Kļaviņa-Rīvīte

 Sociālo mediju mārketinga speciāliste ar vairāk kā 9 gadu pieredzi un augstāko izglītību komunikācijas zinātnē. Ikdienā strādā ar vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem, vada seminārus, apmāca mārketinga speciālistus, vada sociālo mediju mārketinga kampaņas, attīsta stratēģijas un uztur zīmolu komunikāciju sociālajos medijos. Uzskata, ka zīmolu komunikācijai sociālajos medijos jābūt mērķtiecīgai, plānotai un autentiskai. 

Annija GraustiņaAnnija Graustiņa

Sortimenta un Izvietojuma optimizācijas vadītājs Baltijas valstīs, uzņēmumā Rimi Baltic. Vairāk kā desmit gadu pieredze mazumtirdzniecības nozarē. Galvenie profesionālās darbības virzieni – biznesa procesu optimizācija un automatizācija, sortimenta plānošana, merčendaizinga optimizācija un stratēģiskā biznesa vadība, kā arī inovatīvu sortimenta vadības, izvietojuma plānošanas un datu analītikas risinājumu izstrāde un ieviešana. Loģistikas un ekonomikas zinātņu lektors Ekonomikas un kultūras augstskolā, kā arī Alberta koledžā.

Kaspars KaraševskisKaspars Karaševskis

Digitālā mārketinga speciālists ar vairāk nekā 8 gadu pieredzi uzņēmējdarbības konsultēšanā digitālā mārketinga jomā, digitālā mārketinga stratēģiju izveidē, reklāmu kampaņu pārvaldībā un optimizēšanā, datu analīzē pakalpojumā Google Analytics un turpmāko digitālā mārketinga kampaņu plānu izstrādē, pamatojoties uz Analytics dati. Ieguvis bakalaura grādu komunikācijas un mediju studijās “Starptautiskās komunikācijas vadība” un maģistra grādu ekonomikā “Lielo datu analīze”. Daudzu gadu darba laikā Martiņš vadījis dažādas reklāmu kampaņas un strādājis ar vietņu optimizāciju meklētājprogrammām (SEO). Lektors kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē un palīdzēs pilnveidot prasmes un taktiku darbā ar digitālo AdWords kampaņu pārvaldību, optimizāciju un datu analīzi, izmantojot Google Analytics.

Mārtiņš Tirzītis Mārtiņš Tirzītis

Lektore ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi zīmolu komunikācijā – pārdošana, mārketings, projektu vadība, sociālie tīkli, klientu serviss. Ievas klientu lokā ir profesionāļi, startup uzņēmumi un dažādas organizācijas, kas rekomendē Ievu kā ļoti atsaucīgu marketinga satura profesionāli. Viņas pieredzē ir 5 pašas veidoti uzņēmumi, izstrādātas apmācības par veiksmīgu dabiskās klātbūtnes stratēģiju LinkedIn, personīgā zīmola, satura analītiku. Ieva šobrīd sniedz profesionālu atbalstu mārketinga plāna izstrādē jauna produkta palaišanai tirgū vairākiem uzņēmumiem, kas ietver sevī arī sociālo tīklu platformu profilu analīzi. Kursu ietvaros Ieva dalīsies ar savu profesionālo skatījumu par digitālās komunikācijas stratēģijām sociālos tīklos un mārketingā.

Ieva Drāzniece Ieva Drāzniece

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk