Iepazīsties ar svarīgu informāciju. Pieteikšanās nosacījumi

KATRS STRĀDĀJOŠAIS MĀCĪTIES VAR 2 REIZES

Rūpīgi pārdomā savu izvēli, izpēti informāciju par:
 •     izglītības programmu,
 •     plānoto mācību norises laiku,
 •     mācību izmaksām.

PIESAKOTIES MĀCĪBĀM 2. REIZI, JĀŅEM VĒRĀ NOGAIDĪŠANAS LAIKS

Ja vienu reizi mācības pabeidzi, atkārtoti pieteikties vari ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc iepriekšējo mācību pabeigšanas dienas. 
Ja iepriekš mācības uzsāki, bet kādu iemeslu dēļ pārtrauci, atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. 

ATBILSTĪBU NOSAKA STATUSS UZŅEMŠANAS DIENĀ

Pretendenta atbilstību uzņemšanas noteikumiem pārbauda pēc statusa uz pieteikuma iesniegšanas dienu. Ja nodarbinātā statuss mainās pēc pieteikuma iesniegšanas, tas neietekmē iespēju uzsākt un pabeigt mācības. 
Pēc pieteikšanās VIAA pārbauda strādājošo atbilstību uzņemšanas noteikumiem VID, PMLP un citos valsts reģistros. 

VAR PIETEIKTIES VIENAI IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAI

No piedāvātā mācību klāsta vari izvēlēties un pieteikties vienai izglītības programmai.

Vienlaicīgi vari mācīties tikai vienā izglītības programmā!

KAS VAR PIETEIKTIES?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:
*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.
 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Būtiska nozīme ir pieteikumu saņemšanas secībai.


KĀ PIETEIKTIES

IZPĒTI UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMUS
Iepazīsties ar uzņemšanas nosacījumiem, mācību iespējām, pieejamo atbalstu un izmaksām. 

IZPĒTI MĀCĪBU IESPĒJAS
Sadaļā "Izglītības programmas" iepazīsties ar mācību piedāvājumu. 

IZVĒLIES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
Vari atlasīt interesējošās mācības pēc nozares, programmas veida, īstenošanas vietas, prasībām iepriekšējai izglītībai, izglītības iestādes, vai meklēt pēc atslēgvārda. Iepazīsties ar izvēlēto izglītības programmu un nepieciešamajām priekšzināšanām, ja tādas tiek prasītas. Plānotos mācību norises laikus un pedagogus vari noskaidrot, sazinoties ar norādītajām izglītības iestādes kontaktpersonām.
Kad esi veicis izvēli, spied pogu <-sarkano pogu
Programmas vari apskatīt šeit.
AUTENTIFICĒJIES LATVIJA.LV
Izmantojot latvija.lv autentifikācijas logu, pieslēdzies ar saviem ibankas, eID vai eParaksta datiem, sekojot instrukcijām uz ekrāna. 
Aizpildi mācību pieteikumu, atzīmējot atbilstošās izvēlnes. Kad pieteikums aizpildīts, spied pogu “Iesniegt”, - parādīsies paziņojums par pieteikuma saņemšanu.
Ja pārdomā, savu pieteikumu vari anulēt līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam. 
Lai pēc pieteikšanās noslēguma personīgi saņemtu ziņu, ka pieteikums dalībai projektā ir apstiprināts, pievieno savu e-pastu, atsaucoties uz paziņojumu mājaslapā. 
Pēc pieteikšanās termiņa beigām notiek potenciālo mācību dalībnieku izvērtēšana pēc to atbilstības uzņemšanas nosacījumiem. Ja atbilsti uzņemšanas nosacījumiem, e-pastā no VIAA saņemsi pieteikuma apstiprinājumu dalībai mācībās. Apstiprinājuma informāciju var noskaidrot arī, pieslēdzoties mājaslapai un ielūkojoties sava profila ziņojumos.
Pēc tam sagaidi ziņu no MUMS par vietu grupā un piedāvāto mācību norises laiku. 
Ja esi strādājošais vecumā no 25 gadiem un esi apguvis kādu no šajā ES fondu projektā piedāvātajām profesionālās tālākizglītības programmām, vari saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Lai saņemtu atbalstu, jāvēršas Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) ar iesniegumu:
iesniegums par ceļa izdevumu kompensāciju uz kvalif. praksi
 • iesniedzot dokumentus klātienē - Vaļņu ielā 1 (5. stāvā), Rīgā;   
 • sūtot dokumentus pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050;   
 • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

 • profesionālās kvalifikācijas apliecības kopija vai fotokopija.
 • ja ceļa izdevumi radušies braucieniem no darba vietas uz kvalifikācijas prakses vietu, iesniegumam jāpievieno izziņas kopija vai fotokopija no personas darbavietas, kurā norādīta faktiskā darba vietas adrese. 
 • ja izmantots sabiedriskais transports, iesniegumam jāpievieno “
 • Document
 • Ceļa izdevumu kopsavilkums uz kvalif. praksi
 • ”, kuram pievienotas sabiedriskā transporta biļetes (čeks par mēnešbiļetes iegādi, čeks par e-biļetes iegādi, vienreizējā sabiedriskā transporta biļetes).
 • ja izmantots autotransports, iesniegumam jāpievieno “
 • Document
 • Degvielas izlietojuma maršruta lapa uz kvalif. praksi", kurai pievienoti attaisnojuma dokumenti par iegādāto degvielu.


VIAA viena mēneša laikā izskatīs iesniegumu un informēs pieteicēju par atbalsta piešķiršanu. 
Lasi vairāk par to kā pieteikties un kas jāzin par ikmēneša izmaksu kompensēšanu: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/transporta-izmaksu-kompensacija?tab=collapse-65

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk