Intensīva sagatavošanās valsts valodas eksāmena nokārtošanai pirmskolas un skolas iestāžu pedagogiem

5 mēneši, 2x nedēļā
Nodarbības ilgums A1-B1 līmenim: 2 stundas (120 minūtes), pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18.00-20.00 
Nodarbības ilgums B2+: 3 stundas (180 minūtes), pirmdienās no pkst. 18.00-21.00 un sestdienās  no plkst. 13.00-16.00
Pedagogu un izglītības iestāžu vadītājiem jāspēj lietot valsts valoda C līmeņa pirmajā pakāpē.
Izmaiņas attiecas gan uz pašvaldības, gan privātpersonu dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā. Sākot ar 2023. gada 1. septembri, pirmsskolas izglītība tiks īstenota valsts valodā, vispārējās izglītības un pirmsskolas pakāpē līdz 2025. gadam.  
Apmācību noslēgumā: Saņemsiet Eiropas Tālmācības centra apliecību par latviešu valodas apguvi
Tiek dota iespēja nokārtot valsts valodas prasmes pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai.

Mēs nodrošinām:

Apmācību mērķis:Izglītības procesā pilnveidot iegūtās klausīšanās, lasīšanas, mutvārdu un rakstveida valodas prasmes skaidrai un pamatotai, izvērstai, dažādai savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā. Paaugstināt valodas prasmi līdz C1 līmenim. 
C1 pakāpe – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem. 

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk