Ievads mediācijā- konfliktu risināšana kā mobinga prevencija

 Tālākizglītības kursi pedagogiem 12 stundu apjomā
Programmas uzdevums:
Iepazīstināt klausītājus ar mediācijas pamatprincipiem un sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi atrisinātu vienkāršus konfliktus starp audzēkņiem, tādējādi preventīvi novēršot mobinga rašanās iespēju. 
 
Programmas mērķis:
Pilnveidot pedagogu konfliktu risināšanas prasmes, lai novērstu iespēju rasties un attīstīties mobingam audzēkņu starpā

Plānotie rezultāti:

Klausītāji ir iepazinušies ar mediācijas pamatprincipiem un spēj atbalstīt audzēkņus konfliktu risināšanā, esot par mediatoriem starp konfliktējošajām pusēm. Praktizējot iegūtās zināšanas un prasmes, tiks nodrošināta audzēkņu emocionālās inteliģences attīstīšana, atbildības par savu rīcību apzināšanās un uzņemšanās, mobinga novēršana.

Tēmas:

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Personības izaugsmes trenere, enerģiju un zemapziņas koučs, un mediatore. Dace Spāre kopš 2011.gada dzīvo Vācijā, kur apguva kouča un mediatora profesiju un reģistrēja savu uzņēmējdarbību. Jau vairāk kā 9 gadus Dace palīdz cilvēkiem sasniegt viņu dzīves mērķus, risināt konfliktus un justies labāk fiziski un emocionāli. Izmantojot interneta iespējas un labās 3 svešvalodu zināšanas, Dace strādā ar klientiem visā plašajā pasaulē – viņas esošo klientu loks aptver 4 kontinentus. Tomēr vislielāko gandarījumu Dace izjūt tad, kad viņai izdodas palīdzēt saviem tautiešiem.

Dace regulāri organizē tiešsaistes meistarklases un vebinārus, lai dalītos savās zināšanās. Daces pieredzē ir gan datorkursu vadīšana jauniešiem un pieaugušajiem, gan IT Palīdzības dienesta vadīšana Rīgas domē, un šī pieredze ļauj radoši piemeklēt piemērus no dažādām dzīves jomām, lai spētu vieglāk parādīt līdzības, kas klausītājiem ļauj gūt negaidītas atklāsmes. Dacei ir sapnis par draudzīgu un savstarpēji atbalstošu tautu plaukstošā Latvijā un viņa šo sapni realizē, darot savus dažkārt mazos, taču tik nozīmīgos darbus visu cilvēku labklājības labā. Mediācija (konfliktu risināšana) ir viens no ceļiem, kā ikvienam no mums iemācīties sarunāties ar saviem līdzbiedriem īpaši tad, kad viedokļi un pasaules redzējums atšķiras.

Dace SpāreDace Spāre

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk