Digitālā un interaktīvā satura izstrāde un izmantošana

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Digitālā un interaktīvā satura izstrāde un izmantošana
450 EUR vai mēnesī 120 EUR (4 mēneši)
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 58 stundas un e-vidē 102 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 483 011
  • P_6604
Mērķis: Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot un izmantojot interaktīvu digitālo saturu un pilnveidot praktiskās digitālās prasmes dizaina un prezentāciju veidošanai. 
(ietver zināšanas, prasmes un kompetences)
1.  Zināšanas un izpratne par interaktīva un satura veidošanas pamatprincipiem, digitālo rīku izmantošanu dizaina veidošanai un prezentācijām.
2.  Iepazīties un izprast veidus, kā radīt, rediģēt skaidri definētu un ierastu saturu ierastos formātos un radoši izpausties.
3.  Zināšanas un izpratne par komunikācijas un sadarbības rīkiem.
4.  Prasme izveidot vienkāršu digitālu un interaktīvu saturu izmantojot digitālos rīkus un iekļaut tos prezentācijās.
5.  Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt izveidoto digitālo saturu.
6.  Spēja modificēt, attīrīt, uzlabot un integrēt-radot jaunu interaktīvu digitālo saturu.
7.  Spēja iekļauties digitālā vidē un sagatavot vienkāršu digitālu un interaktīvu saturu, veidot prezentācijas ar animāciju elementiem un dizaina noformējumu.

Tēmas

Digitālās prasmes dizaina materiālu un prezentāciju veidošanai, iekļaujot animācijas elementus- Digitālās prasmes dizaina veidošanai, Prezentāciju PowerPoint dizaina veidošana un prezentēšana, Dizaina veidošana un prezentēšana Canva, 3D, SketchUp, Animācija, Pencil 2D, Animācija, Animiz Animation Maker, Dizaina elementa izstrāde.
Digitālās prasmes interaktīva satura izstrādei- Attēlu uzņemšana un apstrādes pamati, Video filmēšana un video veidošanas pamati un  apstrāde, Animētu attēlu veidošana, Animētu video stāstu veidošana.
Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība-Tālruņa lietotņu izmantošana un tālruņa pielāgošana, Digitālās vides un ierīču pielāgošana, Drošība, Digitālā satura aizsardzība.
Komunikācija un sadarbības rīki un platformas-Google konts, Digitālās platformas komunikācijai uz sadarbībai, Mākoņkrātuves.
Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.   
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Klātienes nodarbības notiek atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors. Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

Ilmārs ZučiksIlmārs Zučiks

Digitālā dizaina un datorgrafikas skolotāja, izdevniecības vadītāja. Daiga pārzin, kā veidot izcilu prezentācijas dizainu, ikdienā izstrādā grāmatu, bukletu un reklāmas materiālus, praksē strādā ar 3D programmu SketchUP, CANVA, animācijas programmām, Photoshop, CorelDraw, InDesign. Apguvusi arī pedagoģijas darbības pamatus un tiešsaistes mācību metodiku. Daigai ir liela pieredze dažādu tekstuālo materiālu sastādīšanā, korektūrā, rediģēšanā un maketēšanā. Vadījusi arī lekciju kursus vizuālo materiālu veidošanā.

Daiga RugājaDaiga Rugāja

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Mārcis GaliņšMārcis Galiņš

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita mācību laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi klientu aprūpē bērniem ar speciālām vajadzībām.

Olita StrazdiņaOlita Strazdiņa

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk