Digitālā biroja darba vadība

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Detaļas un cena

Digitālā biroja darba vadība
450 EUR vai mēnesī 120 EUR (4 mēneši)
Vidējā izglītība
160 stundas (tiešsaistē 58 stundas un e-vidē 102 stundas)
4 mēneši
Neklātiene
Apliecība
  • 30P 346 011
  • P_6612

Mērķis: Izglītības procesā apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes par digitālā biroja darba vadību- sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt un nosūtīt elektroniskos dokumentus biroja un specializētajās datorprogrammās, digitāli veidot lietvedības lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, sagatavot dokumenta atvasinājumus, organizēt arhīvu, sagatavot to nodošanai, izmantojot digitālos rīkus un programmatūru.  
(ietver zināšanas, prasmes un kompetences)
1. Zināšanas un izpratne par biroja digitālo vadību.
2. Zināšanas un izpratne par digitālā paraksta un digitālo rīku izmantošanu organizācijas biroja darbībā.
3. Prasme pārzināt elektronisko dokumentu izveidi un apriti uzņēmumā, vadot biroju digitālā vidē.
4. Prasmes pielietot jaunākās tehnoloģijas komandas darba vadībā un saliedēšanā.
5. Spēja izvēlēties un izmantot atbilstošākās digitālās tehnoloģijas un rīkus digitālai biroja vadībai.

Tēmas

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un klātienes nodarbības notiek tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā. 
Kvalitatīvai mācību programmas apgūšanai, izglītojamā datoram jābūt aprīkotam ar Microsoft Office programmu paketi un iespējai datorā instalēt mācībām nepieciešamās bezmaksas vai izglītības iestādes nodrošinātās programmas. 
Klātienes nodarbības notiek atbilstoši 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta  noteikumi Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” 

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Pieredzējusi pasniedzēja, vairāku gadu garumā pasniedzot kursus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

Inese BlankaInese Blanka

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, vada lekcijas Biznesa augstskolā “Turība” un RISEBA par personāla vadību, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos.

Gundega DambeGundega Dambe

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.

Mārcis GaliņšMārcis Galiņš

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

Arnis KauķisArnis Kauķis

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk