6.kārtas uzņemšana sākusies!

4 mēnešu kursi pedagogiem, izglītības darbiniekiem, uzņēmējiem un tiem, kuri vēlās apgūt digitālās prasmes! * Piesakies līdz no 31.maija līdz 30.jūnijam! * Līdzmaksājums 10% jeb 51,20EUR!

4 mēnešu kursi pedagogiem, izglītības darbiniekiem, uzņēmējiem un tiem, kuri vēlās apgūt digitālās prasmes!
* Piesakies līdz no 31.maija līdz 30.jūnijam!
* Līdzmaksājums 10% jeb 51,20EUR!1.Digitālās kompetences izglītības procesā skolās (160 stundas - 60 stunda tiešsaistes nodarbība, 100 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 • Digitālā kompetence izglītībā (Digitālā mācību vide, sasniedzamais rezultāts, vērtēšana atgriezeniskā saite- mentimeter.com, padlet.com; kahoot.com, quizizz.com),
 • Digitālās tehnoloģijas un rīki digitālā satura veidošanai,
 • Digitālās skolas darba organizācijas sistēmas (Google konts, Google Classrooms, MS Teams, Zoom, Mākoņkrātuves, Timatebles).
 Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1625 2. Digitālā satura veidošana un izmantošana izglītībā (160 stundas - 54 stunda tiešsaistes nodarbība, 106 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai izglītībā,
 • Digitāla un interaktīva mācību materiāla izstrāde (veidot animētus attēlus un stāstus, filmēt video nodarbības, veikt to apstrādi),
 • Komandas un klases darba organizācijas sistēmas(Google Classrooms, MS Teams, Google konts, Mākoņkrātuve),
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība.

 Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1626 3. Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai (160 stundas - 51 stunda tiešsaistes nodarbība, 109 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai,
 • Digitālā satura veidošana,
 • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija,
 • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā.
Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1624 4. Komunikācija un sadarbība komandas vadīšanā digitālajā vidē (160 stundas - 54 stunda tiešsaistes nodarbība, 106 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • Komandas vadīšanas ABC digitālajā vidē (pašvērtēšana, komandas veidošana, vadīšanas, plānošanas, komunikācijas rīki, digitālās informācijas aprites programmas un rīki, konfliktu risināšana digitālā vidē),
 • Digitālās tehnoloģijas un digitālie rīki komandas vadīšanai un komunikācijai (Zoom, MS Teams, Google rīki, Trello, Asana, drošība un digitālās vides ierīču pielāgošana).
Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1622 5. Digitālā pratība darba vidē (apgūstu pamata datorprasmes!) (160 stundas - 67 stunda tiešsaistes nodarbība, 93 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • Digitālā kompetence darba vidē, 
 • Digitālā satura veidošana un izmantošana (digitālā teksta apstrāde, datu kārtošana un apstrāde, prezentācijas materiālu sagatavošana, informācijas iegūšana un apstrāde, e-pasts un e-komunikācija, e-paraksts un citi noderīgi rīki, interneta iespēju pielāgošana, jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana, videokonferenču iespējas darbā),
 • Datu un ierīču drošība.
Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1620 6. Digitālais mārketings (160 stundas -  52 stundas tiešsaistes nodarbības un 108 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • Digitālā mārketinga funkcijas un kanāli, e-komercija
 • Satura mārketings
 • Meklētājprogrammu optimizācija (SEO)
 • Sociālo mediju mārketings
 • Digitālā mārketinga rīki maksas reklāmas
 • Mārketinga aktivitāšu novērtēšanas metodes un analītikas rīki
 • Praktiskā projekta realizācija
Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1619 7. E-komercija (160 stundas -  52 stundas tiešsaistes nodarbības un 108 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni un attīstības tendences
 • E-komercijas biznesa modeļi
 • E-biznesu regulējošā likumdošana
 • E-komercijas norēķinu sistēmas
 • Mobilā komercija
 • E-veikali un izsoles
 • E-komercijas mārketings
 • E-pārvalde
 Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1623 8. Komunikācijas meistarība sociālajos tīklos (160 stundas -  52 stundas tiešsaistes nodarbības un 108 stundas tālmācībā eVidē)Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:
 • Sociālo tīklu veidi un darbības principi
 • Sociālo tīklu satura veidošana
 • Komunikācijas kanāli
 • Facebook mājas lapas izveides un efektīvas vadības principi
 • Sociālo mediju mārketings
 • Biznesa komunikācijas etiķete sociālajos tīklos
 • Sociālo tīklu analīzes metodika
 • Digitālās vides un ierīču pielāgošana
 • Drošība sociālos tīklos
 • Praktiskā projekta realizācija
 Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1621  Mācību grafiks programmām: 
 • tiešsaistes nodarbībām 1 reize nedēļā,
 • patstāvīgais darbs eVidē, kur pieejami praktiskie uzdevumi, interaktīvie testi un citi mācību materiāli,
 • mācības no augusta līdz decembrim,
 • jūlijā sazināsimies ar visiem, kuri būs apstiprināti projektam un  varēsiet izvēlēties grupu ar sev ērtāko mācību grafiku.
 Pilna mācību maksa: 512,00 EUR (no tiem TIKAI 10% jāsedz pašam, –  51,20 EUR)Informācija aktualizēta: 31.05.2021.

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk