Uzņemējdarbības pamati Eiropas Savienībā

Profesionālās pilnveides izglītības programmu "Uzņēmējdarbības pamati Eiropas Savienībā" 16.aprīlī absolvēja 28 kursanti!

Pirmās atsauksmes jau saņemtas:"Liels paldies! Mācību kurs bija interesants, pat gribējās vēl un vēl." Kristīna Kavaļauska"Paldies Jums un Komandai! Viss kopumā ļoti patika, ir pašam jau savs uzņēmums vairākus gadus, bija lietas kas aizpildīja tukšos caurumus un bija lietas kas apstiprinājās ka daru visu pareizi līdz šim." Ints Puniņš Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"