Apliecības saņem 3.grupa- 45 dalībnieki!

Ar radošiem darbiem un fantastiskām atsauksmēm 20. septembrī apliecības saņēma 45 dalībnieki no "Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā" 3. grupas.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”