Kursu pirmā mācību diena uzsākta

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.Kopā varam lepoties ar 252 apstiprinātiem kursantiem, kuri mācībās piedalīsies piecās paralēlās grupās, katrā grupā vidēji 47 kursanti.Kursos tiks apgūstas šādas tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Digitālā satura veidošana (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija (A. Kauķis);
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (A. Šenberga).
Lai veiksmīgas mācības!