9.kārtas grupas mācības jau sākušas!

Mācības uzsāk jaunā 9.kārta!

SIA Eiropas Tālmācības centrs, tās struktūrvienības struktūrvienība Profesionālās tālākizglītības centrs "Eiropas Tālmācības centrs" ES fondu projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros jūnijā ir uzsākušas 14 mācību grupas 6 profesionālās izglītības programmās.Profesionāla mācībspēka pavadībā izglītojamie pilnveidos savas specifiskās digitālās prasmes līdz 31. oktobrim!Lai izdevušās mācības!