Mācības pieaugušajiem

(160 stundas- 51 stundas tiešsaistes nodarbības, 109 stundas tālmācībā eVidē)Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Programmas saturs paredz apgūt, pilnveidot digitālās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un komunikāciju veicot attālinātas mācības.(160 stundas- 51 stundas tiešsaistes nodarbības, 109 stundas tālmācībā eVidē)Mācību grafiks: katru nedēļu 1 reize tiešsaistes nodarbība un patstāvīgais darbs eVidē.Pilna mācību maksa: 512,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 51,20 EUR)Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Digitālā satura veidošana (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija (A. Kauķis);
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (A. Šenberga).
Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/822/show

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk