7.kārtas mācības

Kopā mācības uzsāka 32 mācību grupas!

SIA Eiropas Tālmācības centrs, tās struktūrvienības Eiropas Tālmācības vidusskola ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros aprīlī un maijā ir uzsākušas 32 mācību grupas 11 profesionālās izglītības programmās.Profesionāla mācībspēka pavadībā izglītojamie pilnveidos savas specifiskās digitālās prasmes, prasmes uzņēmējdarbībā, projektu vadībā līdz augustam.Lai izdevušās mācības!