8.kārta Mācības pieaugušajiem

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. mācību kārtā programmā Sociālā aprūpe oktobrī mācības uzsāka 52 izglītojamie!Lai veiksmīgas mācības!