Jaunas iespējas pieaugušo izglītības projektā

Šodien, 2020. gada 16. jūnijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” noteikumos.
Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" paredz vairākas jaunas iespējas. Pirmkārt, attālināto mācību kārtā, kurai pieteikšanās notiks no 30. jūnija līdz 15. jūlijam, izglītības programmu piedāvājums tiek paplašināts ar iespēju izvēlēties kādu no interesējošām tālākizglītības programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.
Otrkārt, ja līdz šim projektā piedalīties bija iespējams vienu reizi, tad turpmāk to varēs darīt divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.
Treškārt, kvalifikācijas pilnveides iespēju īstenošanai nodarbinātajiem paplašināts arī atbalsts sociālajā jomā, iekļaujot ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī). Savukārt nodarbinātajiem, kuriem nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmas apguvei profesionālajā tālākizglītībā, mācību izmaksas sedz 95 procentu apmērā (šobrīd 90 procenti).
Ceturtkārt, noteikumu grozījumi paredz projektam finansējumu palielināt par vairāk nekā 21 milj. eiro, kopējam atbalstam programmas ietvaros sasniedzot gandrīz 47 milj. eiro. Iespējas palielināt atbalstu nodarbināto profesionālās kvalifikācijas pilnveidei rastas, veicot finansējuma pārdales citās ES fondu programmās. Jaunie noteikumi arī pagarina projekta darbību par gadu - līdz 2023. gada 31.decembrim, kā arī atbalsta saņēmēju loks paplašināts par 17 000 cilvēku.
MK noteikumu pieņemšana ļauj Valsts izglītības attīstības aģentūrai izsludināt pieteikšanos uz attālināto mācību kārtu, kas ieviesta, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes negatīvo ietekmi. Tajā viss izglītības process notiks tikai attālināti. Pieaugušie mācībām varēs pieteikties no 30. jūnija līdz 15. jūlijam. Šī kārta notiks papildus jau iepriekš plānotajai piektajai mācību kārtai, kas plānota augustā.
Vairāk informācijas: www.macibaspieaugusajiem.lv/valdiba-apstiprina-jaunas-iespejas-pieauguso-izglitibas-projekta

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk