4.kārtas noslēgums

Lepojamies ar 209 absolventiem 4.kārtas kursos: "Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai"

Dažas no mūsu kursantu atsauksmēm:
 "Paldies centra apkalpojošam personālam par kursu organizāciju (atgādinājumi par kursu nodarbībām, par pārbaudes darbu izpildi, par apliecību e-pastā)! Milzīgs paldies kursu pasniedzējam Ilmāram Zučikam, kurš palīdzēja pilnveidot man digitālās prasmes attālināto mācību nodrošināšanai! Mācību stundās izmantoju daudz digitālos rīkus, ar kuriem iemācījos strādāt kursu laikā." Jeļena Azareviča 
"Ārkārtīgi noderīgi katram skolotājam! Daudzas, šajos kursos iegūtās zināšanas un prasmes - es jau uzreiz sāku pielietot savā skolas darbā! Es ļoti priecātos ja 
būtu iespēja - turpināt gūt padziļinātu ieskatu par dažādu tehnoloģiju pielietojuma iespējām attālinātu mācību procesa organizēšanai." Linda Bēce
"Iesaku visiem, kuri vēlas iegūt zināšanas attālināti, lai pilnveidotu savu profesionalitāti." Ilona Zariņa  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk