Bērnu tiesību aizsardzība

8 stundu apjomā.
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
datums
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otrā daļa un MK noteikumi Nr. 173 (01.04.2014.) nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu un apjomu. 
Profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem, pedadogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem

Kursā iekļautās tēmas:

Lekciju lasa:

Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists ar 14 gadu pieredzi bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos. Ilze kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību, seminārus audzināšanas jautājumos. Ilze ir viena no izcilākiem pedagogiem, kura kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas jautājumos. 

Ilze JeļinskaIlze Jeļinska

Piesakies: