Angļu valoda: lietišķai saziņai izglītības jomā

Neformālās izglītības programma izglītības iestāžu darbiniekiem ar angļu valodas pamatzināšanām. 
Programmas apguves laikā izglītības darbinieki pilnveido prasmes un spējas komunicēt angļu valodā lietišķajā saziņā, apgūstot tam nepieciešamās mutiskās un rakstiskās iemaņas, paplašinot kompetences izglītības sniegšanas procesā un darba attiecību veidošanā. 
Programmas apjoms: 56 stundas (mācību ilgums 2 mēneši) 
Kursu cena 95 EUR+PVN par vienu dalībnieku vai maksājot pa daļām 60 EUR+PVN mēnesī 
MĀCĪBU SĀKUMS  22.04.2024.
Pirmdienās un trešdienās 19:15 – 20:45  

Kursu programmā:

Jūsu ieguvumi

Programmas apguve pilnveidos izglītības iestāžu darbinieku prasmes un spējas komunicēt angļu valodā lietišķajā saziņā, iegūt informāciju un izteikt savu viedokli, izmantojot apgūto terminoloģiju, izskaidrot galvenos jēdzienus biznesa terminoloģijā un praktiski tos lietot, rakstīt anotācijas, ziņojumus, lietišķas vēstules, vizītkartes, dzīves gājumu, pavadvēstules, pieteikumu vēstules, atsauksmes, sagatavot un sniegt prezentācijas, uzstāties sapulcēs, izteikt priekšlikumus. Uzlabos izglītības iestādes vadības darba kvalitāti. 

Pedagogi

Mūsu pedagogu komanda dalīsies ar zināšanām,prasmēm un pieredzi , nodrošinot studentu izaugsmi un veicinot sekmīgu mācību procesu ar pielāgotām mācību metodēm un materiāliem, radot individuālu pieejamu katram studentam. Palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes ikdienas nepieciešamībām – ceļošanai, sadzīviskai komunikācijai, informācijas un prasmju iegūšanai tālākajam valodas apguves procesam.  

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2019. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu izstrādātāja. Valsts izglītības satura centra eksāmenu eksperts. Katrīna kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes komunikācijai biznesa vidē. 

Katrīna VēvereKatrīna Vēvere

 Angļu valodas pedagoģe. Angļu valodas mācību materiālu veidotāja, Valsts izglītības satura centra eksāmenu eksperte. Darba pieredze, vadot angļu valodas stundas ar dažāda vecuma grupām, 6 gadu pieredze, strādājot par sinhrono tulku Apvienotās Karalistes Valsts Veselības un Sociālās aprūpes dienestā. 

Dace LauceDace Lauce

Tulks/tulkotājs ar profesionālā bakalaura grādu un 15 gadu pieredzi praktiskās darbības profesijā. Pedagogs un valodas apguves trenere ar padziļinātām zināšanām smadzeņu darbības īpatnībās, kuras spēj kavēt un veicināt valodu apguves procesu. Individuāla pieeja arī grupu darba ietvaros. Valodu apmācība ir sirdsdarbs, kas ļauj justies gandarītai par sadarbību ar apmācāmajiem un priecāties par viņu sasniegumiem. Pieredze efektīvu mācību materiālu izveidē un vidusskolas eksāmenu vadīšanā/vērtēšanā. Mūžīgais students! 

Diāna KraukleDiāna Kraukle

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk