Angļu valoda: lietišķai saziņai izglītības jomā

56 stundas (mācību ilgums 2 mēneši)
Neformālās izglītības programma izglītības iestāžu darbiniekiem ar angļu valodas pamatzināšanām. 
Programmas apguves laikā izglītības darbinieki pilnveido prasmes un spējas komunicēt angļu valodā lietišķajā saziņā, apgūstot tam nepieciešamās mutiskās un rakstiskās iemaņas, paplašinot kompetences izglītības sniegšanas procesā un darba attiecību veidošanā. 
Programmas apguve pilnveidos izglītības iestāžu darbinieku prasmes un spējas komunicēt angļu valodā lietišķajā saziņā, iegūt informāciju un izteikt savu viedokli, izmantojot apgūto terminoloģiju, izskaidrot galvenos jēdzienus biznesa terminoloģijā un praktiski tos lietot, rakstīt anotācijas, ziņojumus, lietišķas vēstules, vizītkartes, dzīves gājumu, pavadvēstules, pieteikumu vēstules, atsauksmes, sagatavot un sniegt prezentācijas, uzstāties sapulcēs, izteikt priekšlikumus. Uzlabos izglītības iestādes vadības darba kvalitāti. 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Angļu valodas pedagoģe. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā, humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā ar izcilību. Kopš 2019. gada strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā: pedagoģe angļu valodas kursiem, angļu valodas kursu materiālu izstrādātāja. Valsts izglītības satura centra eksāmenu eksperts. Katrīna kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot nepieciešamās angļu valodas prasmes komunikācijai biznesa vidē. 

Katrīna VēvereKatrīna Vēvere

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk